szukaj
Ochotnicze Hufce Pracy
Informacje
Informacje ogólne
Polityka prywatności
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Prowadzone kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego
Praca w OHP
Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna WK
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Środowiskowe Hufce Pracy
Hufce Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Działalność
Kształcenie i wychowanie
Refundacja
Rynek pracy
EURES
Gwarancje dla młodzieży
Projekty europejskie
Współpraca międzynarodowa
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Wyjaśnienie skrótów

 

ŚRODOWISKOWE HUFCE PRACY

Formuła środowiskowego hufca pracy oferuje pobyt w zakresie form stacjonarnych umożliwiających stałe zakwaterowanie i wyżywienie. Oferta adresowana jest do młodzieży, dla której codzienny dojazd do szkoły i pracy byłby bardzo utrudniony lub niemożliwy. Ponadto ŚHP spełnia funkcję placówki profilaktyczno-opiekuńczej, która w sytuacjach kryzysowych organizuje pomoc młodzieży, a także jej rodzinom w trybie pilnym bez konieczności oczekiwania na inne formy wsparcia.

Środowiskowy Hufiec Pracy 14-1 w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Junaków 5
tel./fax (55) 233 20 38
e-mail:
shpelblag@op.pl

 


2017 / 02 / 20
 Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano: 2017-02-23 12:59:57 PO POŁ