szukaj
Ochotnicze Hufce Pracy
Informacje
Informacje ogólne
Polityka prywatności
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek WK
Prowadzone kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego
Praca w OHP
Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna WK
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Ośrodki Szkolenia i Wychowania
Środowiskowe Hufce Pracy
Hufce Pracy
Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży
Działalność
Kształcenie i wychowanie
Refundacja
Rynek pracy
EURES
Gwarancje dla młodzieży
Projekty europejskie
Współpraca międzynarodowa
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Wyjaśnienie skrótów

Witamy na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej
Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy
Ochotniczych Hufców Pracy  w Olsztynie

  

Serwis ten stanowi realizację następujących przepisów:

 

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 X 2001 r.) 

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), które utraciło moc z dniem 21 stycznia 2007 r. na podstawie art. 63 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).

 


2017 / 01 / 11
 Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano: 2017-02-23 12:59:57 PO POŁ